perpustakaan ku

macem macem ada disini

Monday, May 2, 2011

Pindahan

Baru pindahan rasanya capek banget mana belum ditata lg bukunya.....
Santai ajalahhhhhh

Saturday, February 12, 2011

agama


DATA BUKU PERPUSTAKAAN SD NEGERI I GAYABARU III
Jumlah judul Jumlah Buku
Pengayaan siswa 106 536

NO JUDUL BUKU PENERBIT PENGARANG UKURAN BUKU JUMLAH HALAMAN JENIS KERTAS JUMLAH SET KET
A PENDIDIKAN AGAMA              
1 Fiqih dasar islam terjemah kitab mabadiul fiqih CV AL MAKTABAH Umar abdul jabbar 17,5 x 25 cm 36 HVS 5 PENGAYAAN
2 Fiqih ibadah yang utama CV GUNUNG DJATI Al qadhi ahmad bin Al husain 18 x 25 cm 92 HVS 5 PENGAYAAN
3 Fiqih dasar islam terjemah kitab mabadiul fiqih CV AL MAKTABAH Umar abdul jabbar 17,5 x 25 cm 34 HVS 5 PENGAYAAN
4 Ensiklopedia fiqih seri muamalah CV GUNUNG DJATI M. Gufron hidayat 17,5 x 25 cm 64 HVS 5 PENGAYAAN
5 Ensiklopedia fiqih seri HAJI & UMROH CV GUNUNG DJATI Ana marina faulia dkk. 17,5 x 25 cm 56 HVS 5 REFERENSI
6 Pengetahuan dasar keimanan terjemah kitab asidatah awan CV AL MAKTABAH Syaikh Al. alim Al alamah 17,5 x 25 cm 44 HVS 5 REFERENSI
7 Etika budi pekerti pergaulan sehari hari CV GUNUNG DJATI Vijay kumar 17,5 x 25 cm 76 HVS 5 PENGAYAAN
8 Bacaan jamaah haji PT KIBLAAT BUKU UTAMA Irfan ansori 17,5 x 25 cm 68 HVS 5 PENGAYAAN
9 Nasehat ayah pada anak anaknya Ananda Baika Hamdani 17,6 x 25 cm 96 HVS 5 PENGAYAAN
10 Pengetahuan dasar kislaman CV AL MAKTABAH Syaih salam bin somais 17,5 x 25 cm 42 HVS 5 PENGAYAAN
11 Doa para nabi dan orang orang shaleh PT KIBLAAT BUKU UTAMA Muhammad insan khamil 17,5 x 25 cm 64 HVS 5 PENGAYAAN
12 Dasar dasar keimanan dalam islam CV GUNUNG DJATI As. Syaih Muh. Nawawi al janni 17,5 x 25 cm 42 HVS 5 PENGAYAAN
13 Fiqih Sunnah untuk anak Ziyad visi media Hamid ahmad taher 17,5 x 25 cm 152 HVS 5 PENGAYAAN
14 Fiqih dasar islam terjemah kitab mabadiul fiqih CV AL MAKTABAH Umar abdul jabbar 17,5 x 25 cm 50 HVS 5 PENGAYAAN
15 Fiqih dasar islam terjemah kitab mabadiul fiqih CV AL MAKTABAH Umar abdul jabbar 17,6 x 25 cm 42 HVS 5 PENGAYAAN
16 Ensiklopedia fiqih seri ibadah CV GUNUNG DJATI Ali rif'an aji payogi 17,5 x 25 cm 64 HVS 5 REFERENSI
17 Ensiklopedia fiqih seri jinayah CV GUNUNG DJATI Dedik prayetno 17,5 x 25 cm 64 HVS 5 REFERENSI
18 Belajar asyik bahasa arab seri a Ananda Baika Uwes qorny 17,6 x 25 cm 60 HVS 5 REFERENSI
19 Belajar asyik bahasa arab seri b Ananda Baika Uwes qorny 17,6 x 25 cm 60 HVS 5 REFERENSI
20 Belajar asyik bahasa arab seri c Ananda Baika Uwes qorny 17,6 x 25 cm 60 HVS 5 REFERENSI
21 Seri teladan nabi daud.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
22 Seri teladan nabi ilyas.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
23 Seri teladan nabi idris.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
24 Seri teladan nabi ismail.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
25 Seri teladan nabi luth.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
26 Seri teladan nabi adam.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
27 Seri teladan nabi yusuf.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
28 Seri teladan nabi musa.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
29 Seri teladan nabi ibrahim.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
30 Seri teladan nabi harun.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
31 Seri teladan nabi zakariya.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
32 Seri teladan nabi yahya.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
33 Seri teladan nabi yunus.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
34 Seri teladan nabi ishaq.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 10 REFERENSI
35 Seri teladan nabi ayyub.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
36 Seri teladan nabi nuh.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
37 Seri teladan nabi sulaiman.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
38 Seri teladan nabi zulkifli.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
39 Seri teladan nabi syuaib.As Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
40 Seri teladan nabi muhammad.SAW Epsilon grup Asep T. Turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5 REFERENSI
41 Ta'aruf a Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
42 Ta'aruf b Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
43 A' malik yaumuyah a Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
44 A' malik yaumuyah b Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
45 Ana wasroti Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
46 Ana wasroti Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
47 Khibroti alyaumiyah Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
48 Khibroti alyaumiyah Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
49 Fi madrasati Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
50 Fi madrasati Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
51 Fi Baiti Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
52 Fi Baiti Ananda Baika Uwes qorny 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
53 Baca tulis al quran untuk SD/MI Seri 1 PT LEUSER CITA PUSTAKA H. Aleq masyroti  17,5 x 25 cm 73 HVS 5 PENGAYAAN
54 Baca tulis al quran untuk SD/MI Seri 2 PT LEUSER CITA PUSTAKA H. Aleq masyroti  17,5 x 25 cm 43 HVS 5 PENGAYAAN
55 Baca tulis al quran untuk SD/MI Seri 3 PT LEUSER CITA PUSTAKA H. Aleq masyroti  17,5 x 25 cm 61 HVS 5 PENGAYAAN
56 Baca tulis al quran untuk SD/MI Seri 4 PT LEUSER CITA PUSTAKA H. Aleq masyroti  17,5 x 25 cm 63 HVS 5 PENGAYAAN
57 Baca tulis al quran untuk SD/MI Seri 5 PT LEUSER CITA PUSTAKA H. Aleq masyroti  17,5 x 25 cm 43 HVS 5 PENGAYAAN
58 Baca tulis al quran untuk SD/MI Seri 6 PT LEUSER CITA PUSTAKA H. Aleq masyroti  17,5 x 25 cm 61 HVS 5 PENGAYAAN
59 Adab & bimbingnan bagi ilmu  CV GUNUNG DJATI Al. nu' man bin ibrahim Al. khalil 17,6 x 25 cm 58 HVS 5 PENGAYAAN
60 Tata bahasa arab ilmu ttng asal kata CV AL MAKTABAH Nidjam al maqsud 17,6 x 25 cm 31 HVS 5 PENGAYAAN
61 Arkanul iman 1 CV GUNUNG DJATI Tim Gunung djati 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
62 Arkanul iman 2 CV GUNUNG DJATI Tim Gunung djati 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
63 Arkanul iman 3 CV GUNUNG DJATI Tim Gunung djati 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
64 Arkanul iman 4 CV GUNUNG DJATI Tim Gunung djati 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
65 Arkanul iman 5 CV GUNUNG DJATI Tim Gunung djati 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
66 Qishash fi shabri wassidqi CV AL MAKTABAH Tim al maktabah 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
67 Jalan menuju keselamatan CV AL MAKTABAH Allamah asy syaidah abdulah 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
68 Ajaran tauhid ahlussunnah CV GUNUNG DJATI Syaih muhammad al fudhori 17,5 x 25 cm 44 HVS 5 PENGAYAAN
69 15 Alasan mengapa kita mencintai allah Ananda Baika Muhammad al. mualif 17,5 x 25 cm 74 HVS 5 PENGAYAAN
70 Ahlaq manusia sebagai modal dasar berwira usaha Ananda Baika Ir. Rindai sugiharto 17,5 x 25 cm 68 HVS 5 PENGAYAAN
71 Qishash fi tha aah warohmat CV AL MAKTABAH Tim al maktabah 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
72 Rahasia Al. fatehah Ziyad visi media Shahib bin abdul aziz 17,5 x 25 cm 101 HVS 5 PENGAYAAN
73 Pesan pesan untuk kaum muda Regina M. Arif hakim 17,5 x 25 cm 100 HVS 5 PENGAYAAN
74 Mengajarkan al. quran pada anak Ziyad visi media Dr. Sa'ad riadi 17,5 x 25 cm 90 HVS 5 PENGAYAAN
75 Pendidikan & tata cara penyembelihan hewan halal PT KIBLAT BUKU UTAMA Drs. Purwanto 17,5 x 25 cm 104 HVS 5 PENGAYAAN
76 Arkanul iman 6 CV GUNUNG DJATI Tim Gunung djati 17,5 x 25 cm 48 HVS 5 PENGAYAAN
77 Wasiat kepada umat CV GUNUNG DJATI Sayyib abdul manab 17,5 x 25 cm 52 HVS 5 PENGAYAAN
78 Jus amma untuk sobat cilik Regina   17,5 x 25 cm 128 HVS 5 REFERENSI
79 Kamus fikih untuk pelajar 1 CV GUNUNG DJATI Ali rif'an & aji payogi 17,5 x 25 cm 44 HVS 5 REFERENSI
80 Kamus fikih untuk pelajar 2 CV GUNUNG DJATI Ana Marifaulina dkk 17,5 x 25 cm 52 HVS 5 REFERENSI
81 Kamus fikih untuk pelajar 3 CV GUNUNG DJATI M. GUFRON HIDAYAT 17,5 x 25 cm 68 HVS 5 REFERENSI
82 Kamus fikih untuk pelajar 4 CV GUNUNG DJATI Yura aulia 17,5 x 25 cm 60 HVS 5 REFERENSI
83 Seri teladan nabi yaqub .As Epsilon grup Asep t turyana 14,5 x 21 cm 55 HVS 5  
84 Keindahan seni islam Sentral media Ahmad najib 14,5 X 20 cm 60 HVS 5 PRP
85 Masyitoh penyebar wangi surgawi CV PUSTAKA ADIGUNA Luki Mufti Fikri 14,5 X 20 cm 107 HVS 5 PRP
86 Gadis jujur yang dikasihi allah CV CITRA PENAMAS Tubagus setiawan 14,5 X 20 cm 73 HVS 5 PRP
87 Khalifah usman bin affan CV PUSTAKA ADIGUNA Nasrul aarifin nur 14,5 X 20 cm 92 HVS 5 PRP
88 Memasuki masa remaja dengan ahlaq mulia NUANSA Yudho purwoko 14,5 X 20 cm 63 HVS 5 PRP
89 Kerelaan tuhan bersama kerelaan orang tua NUANSA Maulana haviz abdul wakil 14,5 X 20 cm 112 HVS 5 PRP
90 Adab kehidupan anak sholeh CV VILAVA Drs. Cucu komara 14,5 X 20 cm 54 HVS 5 PRP
91 Hikmah dibalik ketabahan HUP Dedi pesorena 14,5 X 20 cm 72 HVS 5 PRP
92 Terompa ajaib abu khasim IKPI B. Marhidjanto 14,5 X 20 cm 88 HVS 5 PRP
93 Masjid masjid terkenal di dunia CAKRA MEDIA Tuju widodo 17,5 x 25 cm 44 HVS 5 PRP
94 Sunan bonang dan dua jenasah CV RINJANI A. Setyawan 20 x 27 cm 62 HVS 5 PRP
95 SERI TELADAN NABI SHALEH .AS Epsilon grup ASEP TUTUY TURYANA 21 x 15 cm 55 HVS 5  
96 Eropa belajar dari umat islam Sentral media Ahmad najib 14,5 X 20 cm 52 HVS 5 PRP
97 Sabar dan tawakal  Eka cipta sentosa Herni 14,5 x 21 cm 52 HVS 5  
98 kutukan yang membawa hikmah Eka cipta sentosa rekno heni p 20,6 x 14 cm 72 HVS 5  
99 percikan hikmah PT KIBLAT BUKU UTAMA rahmat taufik  hidayat 15 x 21 cm 140 HVS 6  
100 membangun komunikasi dalam keluarga genesindo sofyan sauri 15 x 21 cm 122 HVS 5  
101 seri teladan nabi hud .as Epsilon grup asep tutuy tuuryana 21 x 15 cm 55 HVS 5  
102 pemuda perkasa yang soleh cv sulita fajar dinar 15 x 21 cm 66 HVS 5  
103 SERI TELADAN NABI ISA .AS Epsilon grup ASEP TUTUY TURYANA 21 x 15 cm 55 HVS 5  
104 ziarah kemakam wali songo cakra media hardjana 14 x 21 cm 80 HVS 5  
105 miqdad bin al aswad (pemimpin pejuang islam) pustaka buana undang gartiwa 14 x 20 cm 48 HVS 5  
106 mahakam berdzikir cv jabal rohmat pardi suratno 17 x 25 cm 114 HVS 5